treaty

treaty
n договір, угода
- alliance treaty договір про створення союзу
- basic treaty основоположний договір
- bilateral treaty двосторонній договір
- Bilateral Investment Treaties двосторонні інвестиційні угоди
- binding treaty зобов'язуючий договір
- boundary treaty договір про визначення кордонів
- collective treaty колективний договір
- collusive treaty (with the enemy) таємна змова
- commercial treaty торговий договір
- comprehensive test ban treaty (CTB treaty) договір про загальну заборону випробовувань ядерної зброї
- conciliation treaty договір про погоджувальну процедуру
- contractual treaty договірна угода
- demarcation treaty договір про демаркацію кордонів
- equitable treaty рівноправний договір
- executory treaty договір, який підлягає виконанню в майбутньому
- formal treaty офіційний договір
- inequitable treaty нерівноправний договір
- international treaty міжнародний договір
- multilateral balanced and fully verified treaty багатосторонній збалансований і повністю контрольований договір
- multilateral treaty on arms control and disarmament багатосторонній договір про контроль над озброєннями і роззброєнням
- non-discriminatory treaty
a) рівноправний договір
b) договір, не спрямований проти третьої сторони
- non-aggression treaty договір про ненапад
- non-proliferation treaty договір про нерозповсюдження ядерної зброї
- non-registered treaty незареєстрований договір
- open treaty відкритий договір
- out-of-date treaty застарілий договір
- peace treaty мирний договір
- political treaty політичний договір
- principal treaty основний договір
- restricted treaty закритий договір
- secret treaty таємний договір
- security treaty договір про безпеку
- shipping treaty договір про судноплавство
- Startegic Offensive Arms Limitation T. (SALT) Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСО)
- threshold treaty договір про встановлення порогової величини потужності вибуху
- trade treaty торговий договір
- universal treaty універсальний договір
- treaty coast узбережжя, на якому іноземна держава має певні права, гарантовані договором
- treaty contract міжнародна договірна угода
- treaty obligations зобов'язання, взяті за договором
- treaty parties сторони, які підписали договір
- treaty shore узбережжя, на якому іноземна держава має певні права, гарантовані договором
- treaty of alliance договір про союз
- treaty of cession договір про цесію
- treaty of commerce and navigation договір про торгівлю і судноплавство, конвенція про торгівлю і мореплавство
- treaty concluded by the country of residence договір, укладений країною перебування
- treaty of friendship, cooperation and mutual assistance договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу
- treaty of guarantee договір про гарантію
- treaty of mutual assistance договір про взаємну допомогу
- treaty of mutual security договір про взаємну безпеку
- treaty of neutrality договір про нейтралітет
- treaty of unlimited duration безстроковий договір
- treaty outmoded by events договір, що застарів через ті чи інші події
- treaty of peace договір про мир
- daily application of the treaty щоденне дотримання договору
- breach of an international treaty порушення міжнародного договору
- coming of a treaty into force набуття договором чинності
- denunciation of a treaty денонсація договору
- desuetude of the treaty застарілість (даного)договору
- headquarters of the treaty депозитарій договору
- integral part of the treaty невід'ємна частина договору
- interpretation of the treaty трактування договору
- methods of bringing a treaty to an end способи припинення дії договору
- negotiation of a treaty ведення переговорів про укладення договору
- operation of the treaty дія договору
- original of the treaty оригінал договору
- parties to a treaty сторони, що підписали договір
- periodic review of a treaty періодичний розгляд договору; періодична перевірка (виконання) договору
- preamble to a treaty преамбула договору
- prolongation of a treaty продовження терміну дії договору
- ratification of a treaty ратифікація договору
- renunciation of a treaty відмова від договору
- statement of the purpose and objectives of the treaty заява про завдання і цілі договору
- state party to a treaty держава-учасник договору
- substantive articles of a treaty основні статті договору
- termination of a treaty припинення дії договору
- terms of the treaty умови договору
- text of a treaty текст договору
- withdrawal from the treaty вихід з договору
- to abrogate a treaty анулювати договір
- to accede to a treaty приєднатися до договору
- to adhere to a treaty притримуватися договору, виконувати договір
- to amend a treaty змінити договір; внести зміни/ поправки в договір
- to be guardians of the proper execution of the treaty слідкувати за належним виконанням договору
- to be pursuant to treaty витікати з договору
- to be in treaty with smbd. for smth. вести переговори з кимсь про щось, домовлятися з кимсь про щось
- to bring a treaty to an end припинити дію договору
- to cancel a treaty анулювати договір
- to complete a treaty закінчити/ завершити роботу за договором; довести договір до кінця
- to conclude a treaty укласти договір
- to confirm a treaty ратифікувати договір
- to consumate a treaty закінчити/ завершити роботу за договором; довести договір до кінця
- to defeat a treaty зірвати/ відмінити договір
- to denounce a treaty денонсувати/ розірвати договір
- to enter into a treaty укласти договір
- to extend (the validity of) a treaty продовжити термін дії договору, пролонгувати договір
- to fulfil a treaty виконати договір
- to join the treaty приєднатися до договору
- to invoke a treaty посилатися на договір
- to make a treaty укласти договір
- to monitor the treaty контролювати виконання довору
- to negotiate the adaptation of a treaty to new conditions вступити в переговори з метою адаптації договору до нових умов
- to observe a treaty додержуватись умов договору
- to prolong a treaty продовжити термін дії договору, пролонгувати договір
- to ratify a treaty ратифікувати договір
- to register a treaty зареєструвати договір
- to render a treaty invalid позбавити (договір) законної сили
- to renounce a treaty денонсувати/ розірвати договір, відмовитися від договору
- to review the operation of the treaty розглянути дію договору; перевірити виконання договору
- to sell a treaty рекламувати/ пропагандувати важливість договору
- to sign a treaty підписати договір
- to take the treaty out of freeze знову поставити питання про договір
- to violate a treaty порушити договір
- to uphold a treaty підтримувати договір
- to withdraw from the treaty вийти з договору
- according to the importance of the treaty в залежності від важливості договору
- by international treaty відповідно до міжнародного договору
- the Versailles T. Версальський договір

English-Ukrainian diplomatic dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Treaty 4 — was a treaty established between Queen Victoria and the Cree and Saulteaux First Nations. The area covered by Treaty 4 represents most of current day southern Saskatchewan, plus small portions of what are today western Manitoba and southeastern… …   Wikipedia

 • Treaty 3 — was an agreement entered into on October 3, 1873, by the Ojibway Nation and Queen Victoria. The treaty covers a large part of what is now northwestern Ontario and a small part of eastern Manitoba. Treaty 3 also provided for rights for the Metis… …   Wikipedia

 • Treaty 8 — was an agreement signed on June 21, 1899, between Queen Victoria and various First Nations at Lesser Slave Lake. Adhesions to this agreement were signed that same year on July 1 at Peace River Landing, July 6 at Dunvegan, July 8 at Fort Vermilion …   Wikipedia

 • treaty — treat‧y [ˈtriːti] noun treaties PLURALFORM [countable] 1. a formal agreement between two countries or governments: • The US Taiwan trade treaty is still valid, despite the ending of diplomatic ties. comˌmercial ˈtreaty ECONOMICS an agreement on… …   Financial and business terms

 • treaty — trea·ty n pl treaties [Anglo French treté, from Middle French traité, from Medieval Latin tractatus, from Latin, handling, treatment, from tractare to treat, handle] 1: the action of treating and esp. of negotiating 2: an agreement or arrangement …   Law dictionary

 • Treaty 7 — was an agreement between Queen Victoria and several mainly Blackfoot First Nations tribes in what is today the southern portion of Alberta. It was concluded on September 22, 1877. The agreement was signed at the Blackfoot Crossing of the Bow… …   Wikipedia

 • Treaty 2 — was an agreement established August 21, 1871, between the Queen Victoria and various First Nations in southwest Manitoba and a small part of southeast Saskatchewan; treaty signatories from this region included the Ojibway tribes. This would be… …   Wikipedia

 • Treaty 6 — is an agreement between the Canadian monarch and the Plain and Wood Cree Indians and other tribes of Indians at Fort Carlton, Fort Pitt and Battle River. The area given up by the Plain and Wood Cree represents most of the central area of the… …   Wikipedia

 • Treaty 5 — is a treaty that was first established in September, 1875, between Queen Victoria and Saulteaux and Swampy Cree non treaty tribes and peoples around Lake Winnipeg in the part of the North West Territories known as Rupert s Land. [A written text… …   Wikipedia

 • Treaty 1 — was an agreement established August 3, 1871 between Queen Victoria and various First Nations in South Eastern Manitoba including the Chippewa and Swampy Cree tribes. This would be the first treaty signed since the 1867 formation of the modern… …   Wikipedia

 • Treaty 9 — was an agreement established in July, 1905, between King Edward VII and various First Nations in northern Ontario. One First Nation community in the bordering Abitibi region of northwestern Quebec is also included in this treaty. It was also… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”